Wednesday, April 7, 2010

Q & A Sa Wowowee

Somebody sent me this over at the Internet and I just can't stop laughing...


1. Q: "Ano sa Tagalog ang teeth?"

A: "Utong!"

2. Q: "Kung ang light ay ilaw, ano naman ang lightning?"

A: "Umiilaw!"

3. Q: "Kung vegetarian ang tawag sa kumakain ng gulay, ano ang tawag sa kumakain ng tao?

A: "Humanitarian?"

4. Q: "Sina Michael at Raphael ay mga..."

A: "Ninja?"

5. Q: "Ano ang karaniwang kasunod ng kidlat?"

A: "Sunog!"

6. Q: "Magbigay ng sikat na Willie."

A: "Willie da pooh!"

7. Q: "Ang mga Hindu ay galing sa aling bansa?"

A: "Hindunesia?"

8. Q: "Anong hayop si King Kong?"

A: "Pagong!"

9. Q: "Magbigay ng mabahong pagkain."

A: "Tae!"

10. Q: "Saang bansa matatagpuan ang mga Canadians?"

A: "Canadia!"

11. Q: "Kumpletuhin - Little Red..."

A: "Ribbon!"

12 Q: "Ano ang tinatanggal sa itlog bago ito kainin?"

A: "Buhok?"

13. Q: "Magbigay ng pagkain na dumidikit sa ngipin."

A: "Tinga!"

14. Q: "Anong oras kadalasang pinapatay ang TV?"

A: "Pag balita?"

15. Q: "Ano ang tawag mo sa anak ng taong grasa?"

A: "Baby oil?"

16. Q: "Saan karaniwang ginagawa ang mga sweets na ginagamit sa halu-halo?"


A: "Sweetserland?"

17. Q: "Sinong higanteng G ang tinalo ni David?"

A: "Godzilla?"

18. Q: "Ano ang mas malaki, itlog ng ibon o sanggol ng tao?"

A: "Itlog ng tao!"

19. Q: "Anong S ang tawag sa duktor nag nago-opera?"

A: "Sadista?"

20. Q: "Blank is the best policy...."

A: "Ice tea?"

22. Q: "Saan binaril si Jose Rizal?"

A: "Sa likod!"

23. Q: "Fill in the blanks - Beauty is in the eye of the ____."

A: "Tiger?"

24. Q: "Ano ang kinakain ng monkey-eating eagle?"

A: "Saging!"

25. Q: "Kung ang suka ay vinegar, ano naman ang Inggles ng toyo?"

A: "Baliw!"

26. Q: "Anong tawag mo sa kapatid ng nanay mo?"

A: "Kamag-anak!"

27. Q: "Saan nakukuha ang sakit na AIDS?"

A: "Sa motel?"

28. Q: "Kung ang H2O ay water, ano naman ang CO2?"

A: "Cold water!"

29. Q: "Sinong cartoon character ang sumisigaw ng yabba dabba doo?"

A: "Si scooby dooby doo?"

30. Q: "Heto na si kaka, bubuka-bukaka."

A: "Operadang bakla?"

31. Q: "Ilan ang bituin sa American flag?"

A: "Madami!"

32. Q: "Ano ang tawag mo sa taong isa lang ang mata?"

A: "Abnormal!"

No comments:

Post a Comment